Julia Andrukiewicz

Tłumacz przysięgły
języków rosyjskiego i białoruskiego

 • wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
  pod nr TP/50/17
 • prawnik
 • native-speaker języków polskiego, rosyjskiego i białoruskiego

Business

Oferty, dokumentacja finansowa, procedury, analizy, strony internetowe.

Administracja

Akty urodzenia, małżeństwa, paszporty, karty pobytu, pozwolenia, dokumenty samochodowe, polisy ubezpieczeniowe, świadectwa dojrzałości, dokumenty szkolne, zaświadczenia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, deklaracje i in.

Prawo

Umowy (m.in., w formie aktów notarialnych), oświadczenia, pełnomocnictwa, notarialne klauzule poświadczające, pozwy, wyroki, postanowienia, wezwania, protokoły, wnioski, zażalenia, dokumenty rejestrowe spółek, dokumentacja finansowa i in.

Techniczne

Instrukcje obsługi, specyfikacje, analizy, raporty.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i białoruskiego

wykształcenie:

 • magister prawa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ
 • absolwentka Szkoły Prawa Słowackiego WPiA UJ
 • absolwentka studiów podyplomowych w zakresie przekładu ustnego (Wyższa Szkoła Europejska im. im. Ks. J.Tischnera)
 • absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki (Wydział Humanistyczny AGH)
 • absolwentka studium z zakresu Prawa Międzynarodowego Handlowego (European Humanities University, Litwa)

doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w zakresie translatoryki zdobyte dzięki współpracy ze spółkami działającymi m.in. w branży usług prawniczych, konsultingu gospodarczego/produkcyjnego, usług informatycznych i edukacyjnych, w tym e-learningu, świadczącymi usługi na terenie Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (studium Russian-in-English dla studentów obcojęzycznych z Masters Abroad oraz Undergraduate Study Abroad programme)
 • współautor podręcznika „Rosyjski dla zabieganych B2-C1”, wyd. Edgard.
 • weryfikator kompetencji językowych
 • doświadczenie zawodowe w zakresie administracji, zarządzania, HR, księgowości, logistyki, eksportu.