Opinie zadowolonych klientów

Lista wybranych projektów tłumaczeniowych zrealizowanych w ostatnim czasie

Opis projektu Języki str/godz
Dokumentacja techniczna na zlecenie biura inżynieryjnego PL-RU 20
Tłumaczenie ustne – szkolenie dla dystrybutorów i podwykonawców na zlecenie wiodącego producenta blach dachowych i elewacyjnych PL-RU 15
Seria podręczników szkoleniowych z zakresu zarządzania operacyjnego i strategicznego (WCM, TPM, Lean Manufacturing), zarządzania projektami, budowania zespołów oraz kompetencji liderów zespołów na zlecenie międzynarodowej firmy konsultingowej PL-ENG-RU 2.000
Specyfikacje produktów chemicznych (branża budowlana) na zlecenie biura inżynieryjnego RU-PL 20
Dokumentacja kadrowa na zlecenie spółki działającej w branży spożywczej PL-BY 20
Umowy o współpracy w zakresie konsultingu międzynarodowego ENG-RU 40
Tłumaczenie strony www międzynarodowej kancelarii adwokackiej PL-RU 50
Tłumaczenia ustne wyjazdowe (Rosja, Ukraina) - wizytacja zakładów produkcyjnych, szkolenia dla kadry kierowniczej średniego szczebla, spotkania biznesowe (zakłady cementowe, producent artykułów spożywczych, kopalnia rudy żelaza) RU-PL 200
Dokumentacja informatyczna, umowy, procedury, instrukcje, materiały szkoleniowe w związku z wdrożeniem platformy e-learningowej oraz sieci szkół językowych na terenie Rosji i Ukrainy na zlecenie wiodącego dostawcy usług e-learningowych PL-ENG-RU 600
Tłumaczenie ustne przy zawieraniu umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego PL-RU 4
Dokumentacja techniczno-medyczna na zlecenie producenta sprzętu medycznego PL-RU 200
Dokumentacja sądowa z zakresu postępowania cywilnego i rodzinnego na zlecenie polskiego Sądu Okręgowego oraz białoruskiego Sądu Obwodowego BY-RY-PL 100
Dokumentacja z zakresu postępowania wykonawczego na zlecenie Sądu Rejonowego PL-BY 15
Wyciągi z białoruskich archiwów państwowych na zlecenie jednego z Urzędów Wojewódzkich PL-BY-RU 20
Dokumentacja z zakresu postępowania karnego oraz karno-skarbowego na zlecenie Sądu Rejonowego PL-BY 35
Tłumaczenie ustne - postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe PL-RU 4
Umowa leasingowa, upoważnienia wraz dokumentacją towarzyszącą na zlecenie firmy działającej w branży transportu międzynarodowego PL-BY 30
Wyciąg z księgi gospodarczej z 1944 roku (Kresy Wschodnie) w związku z postępowaniem spadkowym RU-PL 15
Tłumaczenie ustne oraz tłumaczenie dokumentacji sądowo-administracyjnej w sprawie o wykroczenie drogowe na zlecenie Sądu Rejonowego PL-BY-RU 10 / 50
Dokumentacja sądowa z zakresu postępowania cywilnego na zlecenie Sądu Okręgowego PL-BY 15
Tłumaczenie ustne symultaniczne i konsekutywne podczas międzynarodowych warsztatów medycznych z zakresu ultrasonografii PL-RU-ENG 20
Tłumaczenie strony www, tematyka: zdrowy tryb życia PL-BY-RU 15