Wycena

Dokument do wyceny tłumaczenia pisemnego (zwykłego, uwierzytelnionego) można przesłać na mój adres mailowy office@andrukiewicz.eu lub korzystając z poniższego formularza. W przypadku tłumaczeń ustnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 780 066 013.

  *- pole wymagane

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Julia Andrukiewicz Kancelaria Tłumacza Przysięgłego, ul. Czyżówka 14, lok. 1.6.13, 30-526 Kraków. Można się z nami kontaktować listownie na wskazany adres lub za pośrednictwem e-mail: office@andrukiewicz.eu.

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych listownie: Julia Andrukiewicz Kancelaria Tłumacza Przysięgłego, ul. Czyżówka 14, lok. 1.6.13, 30-526 Kraków lub za pośrednictwem email: office@andrukiewicz.eu.

  Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie.
  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.