Jak rozlicza się pisemne tłumaczenia poświadczone?

Jeśli wycena tłumaczenia uwierzytelnionego jest dla Ciebie niezrozumiała lub uznajesz ją za zawyżoną, być może to najwyższy czas, aby zburzyć kilka mitów, które narosły wokół tego rodzaju przekładu.

Tłumaczenie zwykłe i poświadczone niczym się nie różnią

Różnią się i to w sposób znaczący. Przede wszystkim tłumaczenie uwierzytelnione jest dokumentem urzędowym i może być wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Wyróżnia się również pod względem formalnym – tłumaczenie poświadczone powinno zawierać: nagłówek, klauzulę poświadczającą, odcisk pieczęci tłumacza i jego własnoręczny podpis, miejsce i datę sporządzenia, a także opis dokumentu przedłożonego do tłumaczenia, ewentualnych znaków graficznych, skrótów, etc. oraz uwagi tłumacza, jeśli okażą się potrzebne.

Strona tłumaczenia poświadczonego jest równa stronie A4

Strony tłumaczeniowe nie są równe zwykłym stronom A4, w rozliczeniu uwzględnia się znaki ze spacjami. Co jest istotne, liczymy znaki w tekście już sporządzonego tłumaczenia, nie znaki w tekście źródłowym. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 strona tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami. Co ważne – zaokrągla się w górę, to oznacza że każdy dodatkowy znak ponad tę ilość jest liczony jako kolejna strona rozliczeniowa, a w ostatecznej kalkulacji bierze się pod uwagę także opis znaków szczególnych (pieczęci, znaków wodnych, itp.).

Do wyceny wystarczy szybkie zdjęcie dokumentu

Tłumaczenie poświadczone wymaga wyjątkowej skrupulatności, co warto uwzględnić już na etapie wyceny. Najlepsze rozwiązanie to przesłanie wysokiej jakości skanu lub okazanie tłumaczowi przysięgłemu oryginału. Należy wziąć pod uwagę całość dokumentu, a więc również rewersy, puste rubryki, pismo odręczne i inne. Reasumując, nawet jeśli tłumaczeniu mają podlegać wybrane fragmenty, obowiązkiem klienta jest dostarczenie w pełni czytelnych, wszystkich stron i załączników konkretnego dokumentu.

Ostateczne koszty są zawsze określone przed zleceniem usługi

Niekoniecznie. Tłumaczenia przysięgłe standardowych dokumentów (np.  aktów stanu cywilnego, dokumentów samochodowych, świadectw czy dyplomów) z łatwością można wycenić przed zleceniem usługi, jeśli jednak mamy do czynienia np.  z rozbudowanym, bardzo starym dokumentem, o nietypowym układzie graficznym, z licznymi skrótami w treści – podstawą rozliczenia może okazać się tekst wynikowy.