Przewodnik – zasady współpracy z tłumaczami przysięgłymi w oparciu o przepisy prawa oraz dobre praktyki (ZZTP)

Polecam lekturę najnowszego Przewodnika opracowanego przez Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych. W opracowaniu zostały przedstawione zasady współpracy z tłumaczami przysięgłymi w oparciu o przepisy prawa oraz dobre praktyki. Przewodnik jest skierowany do przedstawicieli organów sprawiedliwości, organów ścigania i administracji publicznej, jednak spora część zagadnień ma zastosowanie w realiach komercyjnych (m.in. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych), w szczególności w zakresie  organizacji pracy tłumacza, jego dyspozycyjności, czasu pracy, sposobu formułowania zapytań ofertowych.