Tłumacz przysięgły a tłumaczenie ustne – kilka uwag

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń ustnych – czytamy w artykule 13 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Czy oznacza to, że każdy pracujący w zawodzie powinien się podejmować dowolnego tłumaczenia ustnego? Absolutnie nie.

Posiadanie uprawnień wcale nie musi oznaczać, że dana osoba prezentuje również wysoki poziom kompetencji w zakresie tłumaczeń ustnych. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze specjalistyczną tematyką (np. medycyną, inżynierią czy budownictwem), zawsze należy upewnić się, czy tłumacz ma odpowiednią, fachową wiedzę i doświadczenie. Warto jednak pamiętać, że istnieje szereg standardowych ustnych tłumaczeń uwierzytelnionych – standardowych, potrzebnych zawsze, gdy w czynności prawnej uczestniczy obcokrajowiec. Chodzi np. o:

  • zawarcie ślubu w urzędzie stanu cywilnego;
  • podpisanie umowy nabycia nieruchomości, umowy spółki, umowy sprzedaży udziałów czy pełnomocnictwa u notariusza (po wykonaniu czynności tłumacz składa również swój podpis na sporządzonym dokumencie);
  • rozprawę sądową, przesłuchanie na policji (podczas nich tłumacz przysięgły tłumaczy zwykle na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania).

Gdy nie jesteśmy pewni, czego możemy oczekiwać w przypadku tego typu usługi, z pomocą po raz kolejny przychodzi wspomniana już ustawa. Określa ona standardy pracy tłumacza przysięgłego, który zobowiązany jest m.in. do: staranności, bezstronności, a także zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, z którymi się zapoznał. Poza tym, przed przystąpieniem do wykonywania czynności tłumacz powinien upewnić się, że w pełni rozumie cudzoziemca, jak również sprawdzić, czy jest przez niego rozumiany.

Nieczęsto wspomina się jednak o tym, że tak, jak tłumacz ma swoje obowiązki, tak też posiada je potencjalny klient, który powinien przygotować stosowne informacje o: miejscu spotkania, konkretnej dacie, godzinie, czasie trwania, zakresie tematycznym. Tłumacz powinien również mieć możliwość zapoznania się przed danym spotkaniem, wydarzeniem lub czynnością prawną z ewentualną dokumentacją czy innymi materiałami, które będą później wykorzystywane. Dobrym rozwiązaniem jest więc wcześniejsza konsultacja i zadbanie o odpowiedni bufor czasowy.