Tłumaczenie konsekutywne– co warto wiedzieć

Tłumaczenie konsekutywne, zwane również tłumaczeniem następczym, rozpoznamy przede wszystkim po tym, w jaki sposób jest wykonywane. Po krótkiej wypowiedzi mówca przerywa, wtedy też tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym. Specyficznym rodzajem tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie liaison (szeptane). W tym przypadku fragmenty wypowiedzi są krótsze, a tłumacz zazwyczaj nie sporządza pomocniczych notatek. Ten typ przekładu ustnego jest idealny, jeśli mamy do czynienia z niewielką ilością uczestników.

Spotkania autorskie, biznesowe wizytacje i szkolenia, negocjacje z kontrahentami, przemówienia – jeśli odbywają się w środowisku międzynarodowym, tłumaczenie konsekutywne sprawdzi się idealnie. W procesie ustalania konkretnych warunków realizacji należy uzgodnić z tłumaczem: datę i miejsce spotkania, ewentualny dojazd lub konieczny nocleg, oraz czas trwania wydarzenia. Należy pamiętać, że tłumaczenia ustne rozlicza się w oparciu o tzw. bloki tłumaczeniowe, obejmujące zazwyczaj cztery lub osiem godzin. Choć to rozwiązanie może dziwić, korzyści nie dotyczą wyłącznie tłumacza. Klient otrzymuje gwarancję, że w przypadku opóźnień, przesunięcia godziny rozpoczęcia zlecenia czy wydłużenia przekładu, tłumacz nie przerwie nagle realizacji w związku z innymi zobowiązaniami. Zleceniodawca ma także obowiązek poinformowania o liczbie uczestników, szczegółach poruszanej tematyki (uwaga! Zazwyczaj tłumacze podejmują się zleceń wyłącznie w obrębie swoim specjalizacji – prawa, finansów, nieruchomości, etc., dlatego też już na początkowym etapie warto mieć takie informacje), udostępnienia ewentualnym materiałów (prezentacji, treści wykładu, materiałów szkoleniowych i innych). Może się wydawać, że proces tłumaczenia konsekutywnego nie jest wymagający, ale nie zapominajmy o czasochłonnym przygotowaniu.  Przejrzenie fachowych publikacji, specjalistycznego słownictwa, przygotowanie ewentualnych glosariuszy, zapoznanie się z działalnością danej firmy czy osoby, analiza otrzymanych materiałów – często jest to proces angażujący bardziej niż sam przekład.

Tłumaczenie konsekutywne jest z pewnością tańsze od tłumaczenia symultanicznego (które może wymagać dodatkowego sprzętu, większej liczby tłumaczy), wydłuża natomiast czas (z racji oczywistej konieczności dublowania treści). Powyższe informacje warto wziąć pod uwagę już na etapie organizacji konkretnego wydarzenia.